ISO 3834 Kvalitetsstyrning-Svetsutbildning-Visuell svetskontrollKursprogram

Företaget

Företaget

Verksamheten startades år 2000 och drivs av mig Anders Kihlander.  Målsättningen är att erbjuda svetsande företag specialistkompetens inom svetsområdet när det gäller produktion, verksamhetsstyrning och utbildning.

Är utbildad svetsingenjör (certifikat No: SE IWE 0012) och har ett förflutet som svets-/kvalitetsansvarig vid ASEA, svetsingenjör vid ÅF/TRC och som utbildare, konsult svetsteknik vid ABB NDT och därefter som konsulterande svetsingenjör. Har genom åren haft ett flertal uppdrag som svetsansvarig i olika typer av svetsande verksamheter. När det gäller kvalitetssystem finns  omfattande erfarenhet, vilken tog sin början med tryckkärlstillverkning mot ASME på 80-talet för att följas av utveckling av kvalitetssystem inom många olika svetsande verksamheter när EN 729 / ISO 3834 började vinna mark     . Kontakta mig gärna för referenser!

En högst medveten satsning från min sida, har varit att fortlöpande arbeta med både uppdrag inom svetsande industriföretag och med utbildning. En satsning som gett styrkan av att ha en tydlig produktionsförankring i utbildningar och omvänt teoretisk och pedagogisk kompetens vid tekniska uppdrag. Min förhoppning är att denna strategi skall ge Er ett mervärde, till gagn för Er som kund !

Ytterligare fakta: