ISO 3834 Kvalitetsstyrning-Svetsutbildning-Visuell svetskontrollKursprogram

ISO 3834

- Kvalitetsstyrning vid svetsning

ISO 3834 är en serie standarder som är  av central betydelse för de flesta svetsande verksamheter. Ofta tillkommer andra delar som ISO 9001, miljöledningskrav etc. Här gäller det att skapa ett system för styrning av verksamheten som tar hänsyn till alla ingående delar.
Att uppfylla standardens krav är viktigt och är många gånger  en förutsättning för leverans, men det finns en stor potential i att samtidigt  se över och effektivisera arbetsförfaranden och rutiner.

Att skapa enkla och effektiva rutiner som även gynnar produktivitet och lönsamhet !

Det gäller naturligtvis att täcka in de krav standarden ställer, samtidigt  bör man  ta till vara på erfarenheter och arbetssätt som finns i företaget, men även titta alternativ som varit framgångsrika i andra företag. Det finns också många vägval att göra som påverkar både effektivitet och lönsamhet.   Exv. nivå av ISO 3834, kan svetsarprövning, procedurkvalificering ske i egen regi, vilka alternativ för procedurkvalificering är aktuella, upplägg av kontroll och provning etc.


Jag kan assistera Er i alla delar av processen fram till certifiering, i den omfattning Ni själva önskar:

Klicka här om ni önskar en presentation av ISO 3834.

Klicka här om ni vill ha mer information om inköp av  svetsarbeten

Läs mer på www.ISO3834.se