Utveckling av svetsande verksamheter

I en allt hårdare internationell konkurrens, blir det än viktigare att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten. A.Kihlander Engineering har specialiserat sig på utveckling av svetsande verksamheter och kan erbjuda er assistans i alla delar av processen.

Krav i produktstandarder och regelverk ska naturligtvis tillgodoses, men focus måste ligga på  rationella och kostnadseffektiva produktionslösningar.  Här finns en omfattande och mångårig  praktisk erfarenhet från olika typer av svetsande verksamheter, som jag hoppas ska komma Er tillgodo !

Kvalitet - ett nyckelord!

En stor del av mina uppdrag handlar om skapa förutsättningar att uppnå "rätt kvalitet" och därmed förbättra effektivitet och lönsamhet. Detta gäller i högsta grad även mitt utförande av uppdragen. För mig är det av största vikt att ni som kund blir nöjd med alla aspekter kring ett uppdrags genomförande.