Uppdrag / Tjänster

De erfarenheter jag vunnit genom åren från olika typer av svetsande verksamheter och uppdrag har gett mig många infallsvinklar när det kommer till metodval, svetsproblem, produktionsupplägg, organisation och verksamhetsstyrning. Min förhoppning är att detta skall komma Er verksamhet till godo ! 

Arbetsinsatsen från min sida är vanligen mkt. begränsad, men vinsten för Er kan vara betydande!

Nedan följer några exempel på uppdrag /tjänster:

 

 • Granskning av specifikationer och tillverkningsunderlag avseende krav, förutsättningar samt specificering av svetsning (svetsbeteckningar, kvalitetskrav, toleranssättning, provning, värmebehandling).
 • Kompetensstöd vi utvärdering av svetsande underleverantörer 
 • Kontroll- och inspektionsuppdrag (Certifierad VT2)
 • Verksamhetsbeskrivningar, rutinbeskrivningar etc. på svenska och engelska anpassade mot ISO 3834, EN 1090, EN 15085, ASME etc.
 • GAP-analyser (fastställande av nuläget) i svetsande verksamheter för att skapa en plattform för vidare arbete, exv. inför certifiering mot någon specifik standard / regelverk
 • Projektledning (stål- och brobyggnad)
 • Svetstekniskt kompetensstöd till tillverkare, beställare och företag som arbetar med svetsade konstruktioner
 • Uppdrag som svetsansvarig / tekniskt support till svetsansvariga
 • Assistans vid  utvärdering av behov och upplägg avseende svetsarprövningar och procedurkvalificeringar.                                  
 • Processutvärdering, metodval, optimering, utvärdering,
 • "Hands on", hjälp att komma igång med svetsarprövning i egen regi.
 • Skräddarsydda "workshops", utbildningar anpassade till era specifika behov och förutsättningar 
 • Assistans vid upprättande / tolkning av  kravspecifikationer