Visuell kontroll

Visuell kontroll kan ses som en grundkontroll vid svetsning och är ett direkt krav vid svetsning av stålkonstruktioner (EN 1090) och järnvägsfordon (EN15085). Som svetsare är det viktigt att själv kunna kontrollera kvaliteten på det egna arbetet ! Utbildning har även ett stort värde för alla personalkategorier som i sitt arbete har att värdera kvalitet visuellt hos svetsförband. Med denna utbildning kan även kravet på verifierad kompetens i ISO 3834 tillgodoses.

 

Utbildningsmål

Deltagarna ges kunskap att självständigt kunna utvärdera kvaliteten hos svetsförband med hjälp av visuell kontroll. Detta innefattar att kunna särskilja och identifiera olika typer av svetsdiskontinuiteter, kunskap kring svetsbeteckningar på ritning, acceptanskrav för svetsförband samt kännedom om mätdon / mätteknik. Efter avslutad utbildning genomförs ett prov, med omfattning enligt nedan. För godkänt resultat erfordras minst ett resultat av 70 %. Kursintyg utfärdas efter genomgången utbildning.

 

Kursinnehåll (7,5 tim)

Svetsbeteckningar på ritning SS-ISO 2553 ( 2,5 tim)

 • Genomgång av standarden för svetsbeteckningar
 • Tillämpningsövningar
 • Gemensam redovisning / genomgång

Standard för visuell svetskontroll (0,5 tim)

 • Genomgång av standarden för visuell svetskontroll (SS-ISO 17637)

Acceptanskrav för svetsförband (1,0 tim)

 • Vad ligger till grund för konstruktörens val av kvalitetsnivå 
 • Hur påverkar valet av kvalitetsnivå kostnadsbilden
 • Genomgång av acceptanskriterier för kvalitetsnivåer enligt SS-ISO 5817:2023

Utrustning för visuell kontroll (0,5 tim)

 • Genomgång av hjälpmedel och svetsmått
 • Arbetsgång och mätteknik vid visuell kontroll av svetsförband

Praktisk träning i visuell svetskontroll (2,0 tim)

 • Kontroll av ett antal svetsade objekt under lärarhandledning, vilket avslutas med en gemensam presentation och genomgång

Teoretiskt prov – visuell kontroll (1,0 tim)

 • Prov omfattande de krav som specificeras i SS-ISO 5817 samt teknik och utförande av visuell svetskontroll. Upplägg: 10 st flervalsfrågor, 5 st essäfrågor samt visuell bedömning av 1 st svetsat objekt.

 

Kursdokumentation ingår och deltagarna får under utbildningen låna erforderligt material och mätdon. I utbildningen ingår lunch och fika.

På plats hos er: Kontakta mig för offert ! Ett antal ”öppna utbildningar” kommer även att genomföras under våren på olika platser i Sverige – information kommer inom kort !