Konstruera för svetsning

Svetskurs for konstruktörer

Om kursen:


Kursen riktar sig främst till konstruktörer av
svetsade konstruktioner samt övriga som vill utveckala sitt
kunnande inom detta område. Kursen innehåller både
teoretiska och praktiska moment samt exempel från
verkligheten.

Den omfattar viktiga delar vid utformning och specificering av
svetsning som: bästa möjliga förutsättningar för
svetsning med hänsyn till funktion, belastning,
produktion, entydiga svetsbeteckningar och "rätt”
kvalitetsnivå.

Under kursen kommer vi koppla ihop
teori med praktiska exempel.

Nedanstående utbildningsupplägg har genomförts vid exv. SAAB, BAE Knightech m.fl företag.

Block 1           Svetsmetoder – en översikt                          2,0 tim

 • Översikt av förekommande svetsmetoder med fokus på applikationer, möjligheter och begränsningar.
 • ”Nya svetsmetoder” översikt över metoder som vunnit industriell tillämpning på senare år som FSW, laser- och laserhybridsvetsning.

 

Block 2           Konstruera för svetsning                                         3,5 tim

 • Utformning med hänsyn till svetsning
 • Material, svetsbarhet (Förhöjd arbetstemp, begränsning av mellansträngstemperatur, kolekvivalent, sträckenergi)
 • Fogutformning (metodberoende)
 • Spänningar och deformationer
 • Ofp-metoder (princip, möjligheter, begränsningar)
 • Metoder att förbättra utmattningsprestanda hos svetsförband

 

Block 3           Svetsbeteckningar på ritning                                   2,5 tim

 • Genomgång av standarden SS-ISO 2553
 • Praktiska tillämpningsövningar
 • Gemensam presentation / genomgång

 

Block 4           Svetsdiskontinuiteter                                               2 tim

 • Kännetecken
 • Bakomliggande orsaker
 • Hur kan de undvikas
 • Praktiska övningar i att identifiera olika typer av diskontinuiteter

 

Block 5           Kvalitets – och acceptanskrav vid svetsproduktion   2 tim

 • Kvalitets – och acceptanskrav  (En översikt)
 • Val av kvalitetsnivå 
 • Vilka krav ställer SS-ISO 5817:2023
 • Praktiska tillämpningsövningar
 • Gemensam presentation / genomgång

 

Block 6           Kvalitetsstyrning vid svetsning                               2,5 tim

 • Vilka krav ställer produktstandarder och direktiv inom olika produktsegment
 • ISO 3834, kravnivåer och tillämpning
 • Vilka krav ställer ISO 3834-2 (orienterande)
 • Kvalificering av personal, procedurer (orienterande)