Kvalitetsstyrning vid svetsning

Svetsande tillverkare ställs allt oftare inför kravet att arbeten skall utföras enligt någon av standarderna i ISO 3834-serien. Dessa standarder är idag av central betydelse för en svetsande verksamhet, då såväl befintliga som kommande Europeiska produktstandarder kopplar till ISO 3834 när det kommer till svetsning.

Ett företag som organiserat sin svetsverksamhet utifrån någon av nivåerna i ISO 3834, har därmed lätt att komplettera med produktspecifika delar och på så vis nå nya marknadssegment.

Utbildningsmål:

Att ge deltagarna kunskap i vad som särskiljer de olika nivåerna (delarna) av ISO 3834. Tekniska och ekonomiska aspekter på att tillämpa olika nivåer. En genomlysning av samtliga kravelement i ISO 3834-2 (omfattande krav). Dessutom ges en översikt av vilka väsentliga delar som tillkommer vid en anpassning mot EN 1090 (Stålbyggnad) och EN 15085 (Järnvägsfordon). Som kurslitteratur används SIS handbok 540, skriven av kursledaren.

Målgrupp

Kursen riktar sig till företagsledare, svets- och kvalitetsansvariga, produktions- och svetstekniker. Utbildningen är även lämplig för inköpare av svetsade produkter som vill fördjupa sin kunskap kring ISO 3834.

OBS: Denna utbildning utförs endast företagsspecifikt.