Visuell svetskontroll

Visuell svetskontroll

Efter att ha utbildat mer än  500 svetskontrollanter enligt EN 473/ ISO 9712, kört svetskommissionens utbildning "kvalificering av svetskontrollant" under många år och utbildat ett antal Europeiska svetsinspektörer, så har jag samlat på mig många värdefulla erfarenheter inom detta område som kan komma er tillgodo. Är även certifierad i VT, nivå II enligt EN 473 / Nordtest.

Många svetsande företag lägger ansvaret för den visuella svetskontrollen på svetsarna (som egenkontroll). Upplägget är bra, men förutsätter  erforderlig kunskap kring svetsbeteckningar och kvalitetsnivåer samt träning i att värdera svetsar mot gällande kravstandard (ISO 5817 / ISO 10042.

Jag kan hjälpa er med utbildningar i visuell svetskontroll anpassade till era produkter / verksamhet. Ett  kursupplägg som genomförts vid många  industriföretag runt om i Sverige och varit mkt. uppskattat finner ni här. Visuell svetskontroll (en-dag)


                                                          Enligt SS-EN ISO 3834 skall ett företag kunna verifiera kompetens hos personal som utför visuell svetskontroll !