"Workshop" Svetsarprövning

Efter att under många år kört utbildningen ”Auktorisation för övervakning av svetsarprövning i svetskommissionens regi”, så har det även blivit ett flertal uppdrag att hjälpa företag att rent praktiskt att starta upp denna aktivitet. Beroende på vilka material ni arbetar med kan utbildningen anpassas mot ISO 9606-1 eller -2. Jag genomför numera enbart utbildningar i Work-shop form direkt hos företag eller utbildningsanordnare. 

Svetsarprövning kan många gånger ske i egen regi. ISO 3834 ställer inga krav på att svetsarprövning ska ske av ackrediterat certifieringsorgan, liksom de flesta produktstandarder som kopplar till ISO 3834. Tillverkas tryckbärande anordningar, kategori II eller högre eller om det gäller produkter till kärnkraftsindustrin accepteras dock inte svetsarprövning i egen regi.

Innan man beslutar sig för att utföra svetsarprövning i egen regi är det väsentligt att kontroller att inga yttre krav på svetsarprövning i närvaro av ackrediterat certifieringsorgan föreligger, exempelvis via kunder, myndigheter eller produktstandarder.

Viktigt för ett företag som avser att utföra svetsarprövning i egen regi är naturligtvis att kompetens finns och att resurser avsätts för denna aktivitet.

Första steget vid utvärdering av kvaliteten hos ett svetsprov är visuell kontroll av provstycket. Faller detta väl ut följer för kälsvetsprover brytprov eller makroprov. För stumsvetsar blir nästa steg bock- eller brytprovning, alt. radiografering eller ultraljudprovning. Väljs radiografering krävs dock kompletterande bock- eller brytprov för metoderna 131, 135, 138 och 311.

 

Några synpunkter och erfarenheter från företag jag arbetat med och som idag utför svetsarprövning i egen regi:

 • Korta ledtider, vilket medför stora fördelar vid exv:
  • Anlitande av inhyrd personal
  • Nyanställning
  • Praktikanter
 • Kunskap och kompetens kring de använda svetsprocesserna byggs upp i företaget
 • Svetsaren får omgående ”feedback” på sitt prov. Misslyckas provet ger det möjlighet till instruktion, lärande och nya insikter. Att få se sina makro-, bock- eller brytprovning ger mkt. tillbaka till den som svetsat !
 • Mindre störning av produktionen, då provläggningen lättare kan matchas mot beläggning
 • Lägre kostnad

 

Upplägget för ”Work-shop” (1-2 dagar) hos er:

1. Genomgång av standarden för svetsarprövning (ISO 9606-1) samt rutiner för bryt-, bock- och makroprovning

2. Genomgång av acceptanskrav (ISO 5817)

3. Övningar kring tillämpningen av standarden

4. Gemensamt grupparbete där vi tillsammans tar fram vilka svetsprover som behövs för att kvalificera era svetsare

5. Genomgång av rutiner vid provläggning, verifiering i checklista samt upprättande av svetsarprövningsintyg

6. Utvärdering av ett antal svetsprover; visuell kontroll samt beredning av och utvärdering av ett antal prover mha. bock-, bryt- och makroprovning. Rutin för verifiering – checklista.

7. Upprättande av ett antal svetsarprövningsintyg

Kontakta mig gärna för att diskutera upplägget av en workshop hos er !